Laboratoria Przyszłości to inicjatywa edukacyjna realizowana przez Ministerstwo Edukacji i Nauki, a w ramach pierwszej edycji przewidziano prawie 1 miliard złotych wsparcia dla szkół podstawowych w Polsce. Główny cel inicjatywy Laboratoria Przyszłości to inwestycja w nowoczesną edukację, a także rozwijanie kompetencji przyszłości u uczniów.

Tak, robotyka i programowanie zostały uwzględnione!

Aby kształcić kompetencje z zakresu STEAM, współpracę, interdyscyplinarność, kreatywność oraz umiejętności rozwiązywania problemów u młodego pokolenia, od października do połowy listopada 2021 r. samorządowe szkoły podstawowe mogły otrzymać dofinansowanie na zakup nowoczesnych narzędzi edukacyjnych. Przyznane dofinansowanie muszą wykorzystać do końca czerwca 2022 r.

Kolejne edycje programu Laboratoria Przyszłości mają objąć szkoły niesamorządowe, niepubliczne oraz ponadpodstawowe. Termin składania wniosków o dofinansowanie dla szkół prywatnych i ponadpodstawowych jeszcze nie jest znany.

Jednak z dofinansowania warto skorzystać. Tym bardziej, że wyposażenie obowiązkowe dla programu rzeczywiście będzie obowiązkowe dla każdej szkoły w Polsce. Jeżeli szkoła nie zgłosi się do programu i nie nabędzie wyposażenia teraz, i tak będzie musiała kupić sprzęt obowiązkowy - ale z własnych środków.

Pod szerokim pojęciem sprzętu kryje się też ważne wyposażenie dla szkolnej pracowni robotyki: zestawy do robotyki i programowania, programowalne roboty, części zapasowe, maty edukacyjne, oraz nieocenione pomoce dydaktyczne, jak biblioteka modeli 3D lub robotów RoboCamp razem ze scenariuszami lekcji.

Bez wątpienia warto wziąć udział w programie MEN, więc przejdźmy do konkretów.

Zapisz się na szkolenie

Harmonogram 2. edycji Laboratoriów Przyszłości

Druga edycja programu Laboratoria Przyszłości, czyli środki na nowoczesny sprzęt STEM dla szkół podstawowych niesamorządowych oraz dla podstawowych polskich szkół za granicą, oficjalnie ruszyła.

Uwaga! Szkoły samorządowe które nie zdążyły wysłać wniosku jesienią zeszłego roku również mogą wziąć udział w 2. edycji programu.

Właśnie trwa przyjmowanie zgłoszeń. Dyrektor szkoły powinien złożyć wniosek z zadeklarowaną kwotą wsparcia. Formularz i proces wnioskowania omawiamy poniżej.

Ważne daty 2. edycji programu Laboratoria Przyszłości:

 • 31 maja 2022 – koniec przyjmowania zgłoszeń
 • 30 czerwca 2023 – ostateczny termin na dostarczenie zamówionego wyposażenia Laboratoriów Przyszłości do szkół

Szkoły biorące udział w 2. edycji nie mają żadnych dodatkowych ograniczeń czasowych w kwestii wykorzystania przyznanego dofinansowania. Najważniejsze jest to, żeby sprzęt znalazł się w szkole z dniem 30 czerwca 2023 r.

Tym razem szkoły mają więcej czasu na przyjrzenie się swoim potrzebom i wybranie wyposażenia, z którego naprawdę będą korzystać - to świetna informacja. Ale zwlekać nie warto. Jeśli chcemy uniknąć powtórki z poprzedniej edycji (kiedy na dobry sprzęt trzeba było czasem czekać miesiącami), lepiej nie odkładać zakupów na ostatnią chwilę.

Co można kupić do szkoły w ramach programu?

Na początku grudnia 2021 został opublikowany zaktualizowany katalog Laboratorium Przyszłości, w którym znajdziemy wyposażenie, narzędzia oraz sprzęt dla szkoły, na który można otrzymać dofinansowanie. Katalog można pobrać z oficjalnej strony ministerstwa.

Konsultacje odnośnie pozycji katalogu dla 2. edycji oficjalnie trwały do 30 marca 2022 r., jednak MEN dopuszcza modyfikowanie pozycji wyposażenia także po tym terminie.

Nie powstały żadne ograniczenia w zakresie dostawców sprzętu.

Sposób realizacji zakupów MEN rekomenduje powierzyć bezpośrednio szkołom, które najlepiej wiedzą czego potrzebują ich uczniowie i nauczyciele.

Wyposażenie podstawowe

Oprócz wyposażenia do wyboru, w katalogu jest kilka pozycji obowiązkowych, które szkoła musi już posiadać lub zakupić w ramach programu:

 • drukarka 3D z akcesoriami, w tym filament
 • mikrokontroler z czujnikami i akcesoriami
 • lutownica/stacja lutownicza z gorącym powietrzem
 • zestaw audio-video: kamera przenośna cyfrowa i aparat fotograficzny wraz z akcesoriami, statyw, mikroport, gimbal, mikrofon kierunkowy, oświetlenie do nagrań

Wyposażenie dodatkowe

Pozostałe środki można wydać na inne pozycje z katalogu, a jest z czego wybierać.

Wyposażenie dodatkowe znajdziemy w zakładkach katalogu: wyposażenie stanowisk do pracy technicznej/narzędziowej, narzędzia, robotyka, AGD, materiały eksploatacyjne, audio-wideo, pomoce projektowe, BHP. Do wyboru jest w sumie 175 różnych pozycji - od wysoce wyspecjalizowanego sprzętu do patelni.

Scenariusze lekcji RoboCamp można zakupić jako biblioteka modeli 3D lub robotów online. Dostęp do naszej platformy dodatkowo umożliwia również korzystanie ze szkoleń dla nauczyciela i innych materiałów edukacyjnych RoboCamp.

Uwaga na sprzęt niskiej jakości! Na rynku dostępne są narzędzia edukacyjne łudząco podobne do szeroko uznanych produktów. Często są to produkty tańsze, dostępne przez nieoficjalne kanały sprzedaży. Niestety, niższa cena zawsze wiąże się z niższą jakością sprzętu, który przecież ma być wykorzystywany przez 5 lat! Radzimy unikać takich produktów i kupować wyposażenie bezpośrednio ze sklepu producenta, lub od uznanych oficjalnych dystrybutorów.

Wyposażenie niefinansowane

Ze środków Laboratoriów Przyszłości nie można kupić komputerów, laptopów (chyba, że do drukarki 3D), ani monitorów czy tablic interaktywnych.

Wsparcie na te pozycje przewiduje Krajowy Plan Odbudowy, w ramach którego planowane jest wyposażenie szkół w laptopy, nowoczesne łącze internetowe oraz zestawy do nauczania zdalnego.

Ile pieniędzy dostanie szkoła?

W oficjalny komunikacie czytamy:

”wszystkie szkoły w Polsce otrzymają co najmniej 300 zł na ucznia

W praktyce wszystko zależy od liczby uczniów oraz od zadeklarowanych potrzeb szkoły. Oto kryteria programu dla szkół podstawowych:

 • do 100 uczniów = maksymalnie 30 000 zł
 • od 101 do 200 uczniów = maksymalnie 60 000 zł
 • od 201 do 234 uczniów = maksymalnie 70 000 zł
 • co najmniej 235 uczniów = maksymalnie 300 zł na każdego ucznia

Wkład własny nie jest wymagany.

Duże szkoły muszą mieć na względzie Prawo zamówień publicznych. Mówiąc krótko, zakup sprzętu o wartości powyżej 130 000 zł wiąże się z obowiązkiem zorganizowania przetargu.

Kwota dofinansowania dla szkoły to jedna z kilku informacji, które koniecznie trzeba podać we wniosku, a więc tą decyzję trzeba podjąć szybko. Warto przemyśleć ją pod kątem sprzętu, w który chcemy wyposażyć szkołę. Co dokładnie warto kupić dla szkoły podstawowej omawiamy na naszym specjalnym szkoleniu - zapisz się na kolejną edycję.

W 1. edycji programu szkoły musiały miały około 2 miesięcy na wydanie większości przyznanych środków. Co najmniej 60% środków musiało zostać wydane do końca 2021 roku, a maksymalnie 40% można wydać później. Na szczęście te terminy nie obowiązywały dostawy. Sprzęt mógł pojawić się w szkole później, ale nie później niż 1 września 2022 r. Nabyte wyposażenie musi być już wtedy dostępne dla uczniów.

Harmonogram 2. edycji programu daje szkołom więcej czasu na podjęcie decyzji i zrobienie zakupów, ale nie na zadeklarowanie udziału! Formularz aplikacyjny dla szkoły niesamorządowej można wysłać tylko do końca maja 2022 r.

Jakie są zobowiązania szkoły?

Każda szkoła biorąca udział w programie Laboratoria Przyszłości musi zaakceptować zobowiązania wynikające z otrzymania wsparcia.

 1. Udostępnienie sprzętu do realizacji zajęć (na 1 września 2022 r. dla 1. edycji lub na 30 czerwca 2023 r. dla 2. edycji), a także instalacja wyposażenia i przeszkolenie osób prowadzących z nim zajęcia.
 2. Uwzględnienie podczas prowadzenia zajęć treści doradztwa zawodowego dla szkoły podstawowej.
 3. Spełnienie wytycznych w zakresie oznaczenia (informacje poniżej).
 4. Udział w badaniach i ankietach ewaluacyjnych do dnia 31 sierpnia 2027.
 5. Wykorzystanie sprzętu podczas zajęć w co najmniej 5 kolejnych latach szkolnych, podczas średnio minimum 3 godzin zajęć w każdym tygodniu nauki począwszy najpóźniej od roku szkolnego 2022/2023.
 6. Wyznaczenie szkolnego koordynatora.
 7. Dzielenie się dobrymi praktykami oraz wymienianie się wiedzą z innymi szkołami.

Podstawę prawną dla 1. edycji programu stanowi Uchwała nr 129 Rady Ministrów z dnia 29 września 2021 r. Można się z nią zapoznać pod tym linkiem.

Wytyczne w zakresie oznaczenia są dostępne na podstronie programu Laboratoria Przyszłości.

Szkoła ma obowiązek oznaczyć sprzęt zakupiony ze środków programu, zamontować tablicę informacyjną, wywiesić plakaty, a także zamieścić kilka informacji w internecie - na stronie internetowej szkoły oraz w mediach społecznościowych. Przez okres 5 lat trzeba w sumie wyprodukować ok. 20 publikacji dokumentujących wykorzystanie sprzętu. Ponadto szkoła musi zgodzić się na udostępnienie wyprodukowanych przez siebie materiałów organizatorowi, a także wyznaczyć nauczyciela i uczniów, którzy potencjalnie użyczą swojego wizerunku do promocji programu.

Uwaga na treść publikacji! MEN zaleca załączenie zdjęć i filmów z wizerunkiem uczniów do każdej publikacji, ale pamiętajmy, że publikacja wizerunku dziecka wymaga każdorazowo zgody obojga rodziców. Bez niej publikacja będzie bezprawna.

Jakie będą konsekwencje, jeśli szkoła nie wywiąże się ze zobowiązań? Aktualnie MEN jeszcze nie udziela informacji na ten temat.

Wypełnij ankietę o projekt pracownię robotyki

Jak skorzystać z programu Laboratoria Przyszłości?

Skorzystanie ze wsparcia ma być proste, przyjemne, a także błyskawicznie szybkie.

Wnioski są przyjmowane elektronicznie na oficjalnej stronie programu www.gov.pl/web/laboratoria. Formularz zgłoszeniowy dla podstawowych szkół niesamorządowych oraz dla polskich szkół za granicą już działa i będzie otwarty do końca maja.

Procedura wnioskowania o środki

 1. Szkoła składa wniosek przez gov.pl/laboratoria
 2. Organ Prowadzący otrzymuje i weryfikuje wniosek szkoły, następnie składa wniosek o udzielenie wsparcia na gov.pl/laboratoria
 3. Wojewoda otrzymuje wniosek organu
 4. Prezes Rady Ministrów przyznaje wsparcie finansowe
 5. Wojewoda wypłaca środki Organowi Prowadzącemu w formie przelewu na konto
 6. Szkoła otrzymuje środki od Organu Prowadzącego (opcjonalnie)

Dlaczego ostatni krok procedury jest opcjonalny? Przekazanie środków na zakup wyposażenia szkołom jest oficjalną rekomendacją MEN, ale nie jest wymagane. Jeśli do takiej sytuacji dojdzie, to na Organie Prowadzącym spoczywa obowiązek realizacji zakupu sprzętu i dostarczenia go do szkół.

Formularz zgłoszeniowy dla szkoły

Formularz zgłoszeniowy dla szkoły składa się z 4 stron.

Szkoły muszą najpierw podać podstawowe dane: nazwa szkoły, numer RSPO, wnioskowana kwota wsparcia, dane adresowe oraz dane reprezentanta szkoły do kontaktu. Kolejna strona wniosku zbiera dane statystyczne o wyposażeniu - co szkoła już posiada i co planuje kupić. Należy tu podkreślić, że informacje udzielone w tym zakresie mają charakter czysto statystyczny i nie są wiążące.

Następnie trzeba podać adres email właściwego Organu Prowadzącego (uwaga na literówki! jeśli zrobimy błąd w adresie, wniosek nie dotrze). Na sam koniec musimy zaznaczyć (skrócone poniżej) oświadczenie:

"szkoły objęte wsparciem finansowym (...) są obowiązani, w terminie do dnia 31 sierpnia 2027 roku, do wypełniania drogą elektroniczną ankiet (...) mających na celu ewaluację realizacji niniejszej uchwały lub zbadanie stanu wyposażenia szkół (...) oraz do udziału w badaniach, ewaluacjach i działaniach informacyjnych."

Dlatego dane osoby kontaktowej podanej we wniosku powinny być ważne co najmniej do końca sierpnia 2027 r.

Szkoła ma wysłać jeden wniosek. Co zrobić jeśli popełniliśmy błąd? W razie pomyłki należy wysłać drugi, poprawiony wniosek, a także osobno powiadomić właściwy Organ Prowadzący.

Wnioski mają być rozpatrywane na bieżąco i indywidualnie dla każdej szkoły, żeby środki finansowe trafiły do szkół jak najszybciej. Wsparcie finansowe ma być przekazywane w całości z góry w formie przelewu. Szkoły biorące udział w 1. edycji muszą wykorzystać przyznane środki w 60% do końca roku 2021, a pozostałą kwotę do 31 sierpnia 2022 r. Za to te szkoły, które otrzymają środki podczas 2. edycji Laboratoriów Przyszłości mają wykorzystać je do końca czerwca 2023 r.

Jednak z wnioskami trzeba się spieszyć, bo zgłoszenia szkół niesamorządowych będą przyjmowane tylko do 31 maja 2022!

Im szybciej zgłosimy szkołę do programu, tym więcej czasu będziemy mieć na realizację zakupów. A zorganizowanie laboratorium w szkole to nie lada wyzwanie organizacyjne. Na szczęście wszystkich potrzebnych informacji o pracowni robotyki i programowania w szkole podstawowej można dowiedzieć się od zespołu RoboCamp.

Jaki sprzęt wybrać?

Z okazji programu Laboratoria Przyszłości organizujemy specjalne bezpłatne szkolenie online “Laboratoria Przyszłości: Pracownia robotyki w szkole”. To jedyne w swoim rodzaju szkolenie stworzyliśmy z myślą o szkołach, dyrektorach i nauczycielach, którzy chcą skorzystać ze wsparcia programu, by postawić na programowanie i robotykę - umiejętności, które zagwarantują uczniom najlepszy start w przyszłość.

Kolejna edycja szkoleń rusza już w maju.

Każdy uczestnik szkolenia dowie się:

 • co warto wybrać do pracowni z produktów aktualnie dostępnych na rynku;
 • na co dokładnie można otrzymać dofinansowanie;
 • jak przygotować siebie i uczniów do lekcji robotyki;
 • jakie błędy szkoły popełniały podczas poprzedniej edycji programu;
 • na co uważać planując zakupy;
 • jak zorganizować pracownię na szóstkę i nie popełnić kosztownych błędów.

Zapisz się na szkolenie

Uwaga! Jest to specjalne szkolenie, które będzie dostępne bezpłatnie w ograniczonej liczbie terminów.

W przygotowaniu listy wyposażenia do szkoły pomoże Ci też gotowy projekt pracowni, opracowany przez ekspertów zgodnie z najlepszymi praktykami dydaktycznymi. Wypełnij ankietę, a my wyślemy Ci projekt pracowni dla Twojej szkoły. Zajmie Ci to tylko 5 minut.

Każdy projekt pracowni od RoboCamp zawiera:

 • szczegółową listę wyposażenia
 • kilka wariantów uzależnionych od budżetu
 • kompleksową wycenę kosztów

Wypełnij ankietę o projekt pracownię robotyki

To nie wszystko. Wraz z wyceną otrzymasz od nas wyjątkowy podręcznik RoboBook, czyli wszystko co musisz wiedzieć o robotyce i nauce programowania w szkole.

Jest to bezpłatny e-book przygotowany na podstawie lat doświadczeń (już ponad 15!) zespołu RoboCamp. Znajdziecie tam wszystkie informacje o nauczaniu robotyki w szkole, w tym recenzje najpopularniejszego sprzętu, analizę przykładowej pracowni, dokładny przebieg lekcji, opis ścieżki rozwoju nauczyciela robotyki i wiele więcej.

Nowe informacje na temat programu Laboratoria Przyszłości pojawiają się stopniowo, dlatego treść tego artykułu jest aktualizowana.

O autorze
Wojciech Syrocki
Założyciel RoboCamp
Założyciel firmy RoboCamp oraz Fundacji Rozwoju Talentów. Zwolennik popularyzacji dostępu do edukacji STEM i robotyki dla dzieci w szkołach na całym świecie. Edukator uczniów na etapie szkoły podstawowej, twórca pionierskich materiałów dydaktycznych dla nauczycieli oraz kursów e-learningowych. Od kilkunastu lat prowadzi zdalnie szkolenia dla nauczycieli na całym świecie.